Trening Umiejętności Społecznych

Opublikowano: 2021-03-24 18:08, Numer artykułu: 38231 , Autor: D.Dereda

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Opracowanie: Joanna Grabowska, Joanna Wardacka

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH to terapia oparta na modelowaniu na żywo lub za pomocą filmów instruktażowych uznana jako skuteczna

i potwierdzona forma terapii. Program uwzględnia kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym, czynności samoobsługowych, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz interakcji społecznych, a także pobudzanie zainteresowań i aktywności własnej ucznia.


CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE
Celem głównym jest zatem trening umiejętności społecznych, co w przypadku dzieci z niepełnosprawnością jest zadaniem wymagającym wielokrotnego powtarzania i utrwalania. Jednocześnie należy mieć świadomość, iż każda sytuacja społeczna jest niepowtarzalna, a schematyzm myślenia i działania naszych uczniów może prowadzić do tego, że w codziennych zdarzeniach ich zachowanie będzie zgodnie z ćwiczonym i utrwalonym wzorcem. Dlatego ważne jest takie tworzenie sytuacji, aby możliwe było przełamywanie owych schematów i ukazywanie takich samych zdarzeń w różnych odsłonach.


CELE TERAPEUTYCZNE w ramach Treningu Umiejętności Społecznych mogą pochodzić od terapeutów, rodziców, dziecka lub innych nauczycieli

w przedszkolu. Ustalamy je obserwując uczestników grupy, rozmawiając z nimi i ich rodzicami, obserwując interakcje w grupie między uczestnikami, bierzemy pod uwagę swoje możliwości i zasoby środowiska oraz informacje od wychowawców.

Ogólne cele terapeutyczne wyznaczają


GŁÓWNE KIERUNKI PRACY:

  • budowanie pozytywnego obrazu siebie
  • wzmacnianie wiary we własne siły
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie
  • rozwój inteligencji emocjonalnej (w tym nauka rozpoznawania własnych emocji, rozumienia ich, kontrolowania, poznanie adekwatnych sposobów wyrażania emocji oraz kształtowanie zachowań empatycznych)
  • rozwijanie twórczego myślenia
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
  • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych