Choreoterapia

Opublikowano: 2021-03-24 18:08, Numer artykułu: 37930 , Autor: D.Dereda

CHOREOTERAPIA

 

CHOREOTERAPIA - podstawą terapii jest uzewnętrznienie uczuć i emocji, które ciężko wyrazić werbalnie, ale można wydobywać za pomocą ciała.

Ta terapia nie jest nauką kroków tanecznych, ale ma na celu rozładować stres i napięcie, poprawić koordynację ruchową, akceptację swojego ciała oraz nabyć pewności siebie i świadomości.


Cel ogólny:

 • uzewnętrznienie uczuć i emocji za pomocą ciała,
 • przygotowanie dzieci do umiejętnego współdziałania w grupie.


Cele główne:

 • zwiększenie świadomości własnego ciała i ruchu,
 • akceptacja swojego ciała,
 • wyrabianie umiejętności reagowania na polecenia nauczyciela,
 • stymulowanie fizycznej i psychicznej aktywności,


Cele szczegółowe:

 • doskonalenie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania,
 • usprawnianie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie pamięci słuchowej, wzrokowej i wzrokowo – słuchowej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie wyczucia rytmu i elastyczności,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • doskonalenie płynności ruchów i wyczucia ciężaru ciała w przestrzeni,
 • nabywanie umiejętności kontroli nad ruchami ciała,
 • budowanie świadomości kinestetycznej,
 • rozwijanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności naśladowania,
 • rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów
 • rozwijanie umiejętności reagowania na zmiany w muzyce,
 • wyrabianie umiejętności przekładania języka muzyki na język ciała,
 • wzbogacanie wrażliwości muzycznej.

 


Przewidywane osiągnięcia:
Dzieci po zajęciach powinny:

 • ktywnie uczestniczyć we wspólnym doświadczeniu,
 • pokonywać własną nieśmiałość i stres,
 • wyrazić uczucie i emocje,
 • zachowywać się adekwatnie w różnych sytuacjach,
 • radzić sobie w sytuacjach nowych, trudnościach
 • dostrzegać stany emocjonalne swoje i innych,
 • uwrażliwiać na przeżycia innych,


Procedury osiągania celów:

 • elementy gimnastyki twórczej Rudolfa von Labana
 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denisona
 • wybrane techniki relaksacyjne, muzykoterapia
 • improwizacja ruchowa
 • taniec twórczy
 • tańce i zabawy integracyjne wg B. Strauss
 • elementy metody Pedagogiki zabawy
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • „Klaśnij, tupnij, raz i dwa!” – M. Barańskiej


Techniki:

 • ekspresja muzyczna,
 • ruch przy muzyce, (improwizacje ruchowe z muzyką)
 • słuchanie muzyki,
 • ćwiczenia i zabawy rytmiczne,
 • taniec,
 • techniki relaksacyjne