terapia logopedyczna

Opublikowano: 2020-03-28 23:01, Numer artykułu: 23556

opracowanie : Aleksandra Łukowska, Marta Kierzkowska

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

 

ODDZIAŁYWANIA TE MAJĄ NA CELU:

 • Usuwanie zaburzeń mowy,
 • Przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • Nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • Wyrównywanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
 • Likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

 

ZASADY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

 • Zasada wczesnego rozpoczynania terapii.
 • Zasada indywidualizacji.
 • Zasada wykorzystania wszelkich możliwości dziecka.
 • Zasada kompleksowego oddziaływania.
 • Zasada aktywnego i świadomego udziału.
 • Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem.
 • Zasada systematyczności.
 • Zasada stopniowania trudności.
 • Zasada utrwalania.

 

ZADANIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

 

 • Ćwiczenia oddechowe (cel: pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, świadome dozowanie strumienia wydychanego powietrza, wykorzystanie siły mięśni oddechowych),
 • Ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych,
 • Masaż aparatu artykulacyjnego,
 • Ćwiczenia fonacyjne,
 • Prawidłowe wywoływanie brakujących lub zaburzonych głosek,
 • Wypracowanie gotowości do podejmowania spontanicznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z otoczeniem,
 • Usprawnienie mowy biernej,
 • Usprawnienie mowy czynnej,
 • Rozwinięcie mowy dialogowej i opowieściowej,
 • Usprawnienie procesów poznawczych (pamięci, uwagi, spostrzegania),
 • Postrzeganie, różnicowanie, kojarzenie wzorów słuchowych, wzrokowych i kinestetycznych),
 • Uwrażliwienie na rytm, melodię, estetyczny i płynny ruch,
 • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,
 • Ćwiczenia kształtujące sprawność grafomotoryczną,
 • Relaksacje,
 • Elementy muzykoterapii.