Logorytmika

Opublikowano: 2020-03-31 01:40, Numer artykułu: 23788

Aleksandra Łukowska, Marta Kierzkowska

 

Zajęcia z zakresu logorytmiki stanowią integralną część logopedii korekcyjnej. Mają za zadanie zwrócić uwagę dzieci na fakt, że rytm, tempo, wysokość dźwięku, akcent, frazowanie są zjawiskami wspólnymi dla mowy i muzyki.

 

W ramach terapii, jako ćwiczeń muzyczno – ruchowych realizuje się:

 • Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu: chód, bieg, podskoki,
 • Ćwiczenia słowno – ruchowe,
 • Ćwiczenia słowno – rytmiczne,
 • Ćwiczenia kształtujące reakcję na różnego typu sygnały (dźwiękowy, słowny),
 • Ćwiczenia na opanowanie umiejętności napinania i rozluźniania mięśni,
 • Ćwiczenia kształtujące umiejętność poruszania się w przestrzeni,
 • Ćwiczenia kształtujące koordynację słuchowo – ruchową,
 • Ćwiczenia oddechowe,
 • Ćwiczenia relaksacji,
 • Opracowanie muzyczne piosenek,
 • Ćwiczenia z rekwizytami,
 • Elementy muzykoterapii.