Metoda Ruchu Rozwijającego

Opublikowano: 2020-03-20 11:16, Numer artykułu: 22176

 Opracowanie  Anna Zielińska

Podstawowymi założeniami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch:

  • świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe,
  • świadomość przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.

Prowadzenie ćwiczeń metodą W. Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do: poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, doświadczania poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym poznawania własnych możliwości ruchowych. Dziecko poznając swoje ciało , swe możliwości, zwiększa zaufanie do siebie samego, czuje się bezpieczniej, pewniej, chętniej podejmuje inicjatywę, wchodzi w relacje z innymi. Będąc zaś w grupie poszerza   i wzbogaca doświadczenia społeczne, uczy się zasad współżycia, współdziałania. 

           W Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne wyróżnia się następujące grupy ćwiczeń ruchowych:

- ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała 

Są one niezwykle ważne, gdyż poznanie własnego ciała oraz umiejętność kontrolowania jego ruchów jest podstawową potrzebą każdego człowieka i jest niezbędna do utrzymania pełnej równowagi. W rozwoju wiedzy o własnym ciele możemy wyróżnić kolejne etapy: wyczuwanie własnego ciała, nazywanie jego części, utrwalanie wiedzy o naszym ciele. Na tej podstawie wykształca się świadoma kontrola ciała i jego ruchów. Stopy, kolana, uda, nogi to te partie ciała, których poznanie i opanowanie powinno nastąpić jak najwcześniej. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała to ćwiczenia polegające na tzw. „wyczuwaniu”. Wymienia się tutaj ćwiczenia na: 

* wyczuwanie brzucha, pleców, pośladków, 

*wyczuwanie rąk i nóg, 

*wyczuwanie twarzy, 

*wyczuwanie całego ciała. 

- ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu

Są to ćwiczenia ściśle związane z poprzednią grupą, wykonywane wyłącznie na podłodze. Umożliwiają dziecku poznanie otoczenia, dzięki czemu może czuć się w nim swobodnie i nie obawiać się go. To z kolei rodzi u niego pewność siebie i ułatwia nawiązywanie kontaktów             z innymi osobami. 

- ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu oraz współpracę z partnerem i grupą

Ćwiczenia te polegają na zdobywaniu i wymianie wspólnych doświadczeń podczas zajęć ruchowych. Ich rezultat zależy od stopnia zaangażowania ćwiczących. W tych ćwiczeniach partner „bierny” jest pod opieką osoby aktywnej. Ten typ ćwiczeń pozwala na wzajemne poznanie się partnerów, a zwłaszcza swojej siły, daje możliwość wspólnego przeżycia wykonywanych zadań. Są one przede wszystkim dobrą zabawą, w trakcie której uchodzą nagromadzone emocje   i napięcia. 

Ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu dzieli się na cztery grupy: 

*ćwiczenia „z” w parach, 

*ćwiczenia „przeciwko” w parach, 

*ćwiczenia  „razem” w parach, 

*ćwiczenia „razem” w grupie. 

Cele zajęć:

- wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej                    i ruchowej 

- przekazywanie i utrwalanie wiedzy na temat ciała ludzkiego, jego poszczególnych części, schematu, strony prawej, lewej 

- przekazywanie i utrwalanie wiedzy na temat otoczenia (usytuowania dzieci względem swoich kolegów, przedmiotów, pomieszczenia) 

- wyrabianie umiejętności społecznych (zwracania uwagi na bezpieczeństwo innych osób              w grupie, współdziałania, pomagania, naśladowania, czekania na swoją kolej podczas zabawy, używania słów grzecznościowych) 

- wyrabianie u dzieci pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu 

- dostarczanie radości i zadowolenia z udziału w zabawach 

- wyciszanie, uspokajanie dzieci nadpobudliwych, niespokojnych 

- pobudzanie, aktywizowanie dzieci wycofanych, apatycznych 

- motywowanie, wzmacnianie wszelkich dziecięcych starań 

- wyzwalanie zachowań twórczych (dostarczanie poczucia sprawstwa)

Przebieg zajęć:

Zajęcia są realizowane wg stałego schematu uwzględniającego następujące etapy: 

- powitanie 

- ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schemat ciała i przestrzeni 

- ćwiczenia oparte na relacji z „z” 

- ćwiczenia oparte na relacji „przeciwko” 

- ćwiczenia oparte na relacji „razem” 

- ćwiczenia relaksacyjne 

- pożegnanie

Podczas niektórych zabaw w celu ich uatrakcyjnienia  wykorzystane są  pomoce takie  jak np. gwizdek, piórka, woreczki, jeżyki,  piłki, koce, muzyka relaksującą, dziecięce masażyki, zabawy paluszkowe, chusta animacyjna itp.

Podczas realizacji zajęć są uwzględniane potrzeby i możliwości poszczególnych dzieci.