ARTETERAPIA

Opublikowano: 2021-03-24 18:24, Numer artykułu: 22175

  opracowanie:Joanna Grabowska

„Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie
 i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą.”

Arteterapia jest profesjonalną formą pomocy, w której wykorzystuje się twórczość artystyczną w celu poprawy psychicznego i fizycznego dobrostanu osób w każdym wieku. Zarówno pedagogika jak i arteterapia dążą do zapewnienia człowiekowi wszechstronnego rozwoju, podniesienia jakości jego życia, maksymalnego usamodzielnienia i zaktywizowania, ukształtowania  pozytywnej i adekwatnej samooceny. Działania artetrapeutyczne polegają na korzystaniu z różnego rodzaju twórczości (tj. sztuk plastycznych, muzyki, tańca i ruchu, literatury) i mogą przyjmować rozmaite formy.

Arteterapia ma za zadanie stwarzać możliwości do własnych wypowiedzi przy pomocy różnorodnych środków artystycznych. Dba o rozwijanie sprawności manualnej, rozładowuje negatywne napięcia, emocje i agresję, tym samym podnosi poziom samoakceptacji. Kolejnym celem jest zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonanie zadania. Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy w kontakcie z innymi. Optymalizacja jakości życia, polegająca na zapobieganiu trudnością życiowym i przezwyciężaniu przeszkód stojących na drodze do samorealizacji, należy do najważniejszego celu arteterapii.

Arteterapia jest również sposobem wydobywania z dzieci sił, energii, które pomagają im we własnym rozwoju. Jest to poszukiwanie motywacji do procesu twórczego. Stanowi ona bezpieczny
i akceptowany przez dzieci sposób wypowiedzi tego, co jest trudne do opisania słowami, jest odzwierciedleniem problemów i negatywnych emocji nagromadzonych i przechowywanych.

Arteterapia może być realizowana poprzez:

- muzykoterapię,

- choreoterapię,

- teatroterapię,

- biblioterapię,

- sztuki plastyczne.


Terapia w takiej formie ma pomóc w likwidacji napięcia, odreagowaniu negatywnych emocji oraz dotrzeć w świat myśli i pragnień, radości i smutków.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA, SPODZIEWANE WYNIKI
Dziecko:
- wykonuje różnorodne prace stosując poznaną technikę plastyczną,
- wykonuje prace na zadany temat, działa według planu,
- w swoich pracach wykorzystuje wiadomości dotyczące kształtu i wielkości,
- nawiązuje kontakt z nauczycielem i kolegą, chętnie rozmawia, samodzielnie zadaje
pytania,
-akceptuje wszelkie zasady i reguły pracy w zespole,
- przejawia aktywność i własną inwencję,
- czerpie radość z wykonywanej pracy i satysfakcję z osiągnięć w malowaniu mandali,
- wierzy we własne możliwości,
- potrafi pracować w ciszy i skupieniu,
- myśli twórczo i konstrukcyjnie,
- umie zaplanować swoją pracę,
- potrafi panować nad swoimi emocjami,
- uczy się wytrwałości, konsekwencji w działaniu.