Biuletyn pedagogiczny - „Bajka jak lekarstwo”

Czytaj więcej!

Zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

Poniżej zamieszczamy zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej!

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przedszkolu

List wiceminister Marzeny Machałek do rodziców i opiekunów w sprawie pozostawienia w domu dziecka z objawami chorobowymi oraz konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, co może przyczynić się do zminimalizowania nie tylko ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, ale także innych infekcji wirusowych, w tym grypy i zachorowań grypopodobnych.

Czytaj więcej!

Regulamin

regulamin placówki

Czytaj więcej!

Ochrona danych osobowych

Czytaj więcej!

BEZPIECZNA SZKOŁA

Czytaj więcej!