zadanie dla dzieci uczęszczających na religię

Opublikowano: 2020-08-31 07:18, Numer artykułu: 28988
1. W modlitwie ,, Ojcze Nasz..." prosimy Boga aby nigdy nie zabrakło nam chleba( przypomnijcie sobie jak powstaje chleb)
 
2.W Kościele czeka na nas Pan Jezus w postaci białego opłatka zwanego Chlebem eucharystycznym.
 
3.Raz do roku ,w uroczystość Bożego  Ciała, ludzie, którzy chcą wszystkim pokazać , że wierzą w Jezusa i Go kochają , idą z Nim w pochodzie po naszych drogach ,alejach i ulicach.Jest to czas kiedy to Pan Jezus wychodzi do nas .
W procesji idzie ksiądz , który niesie Jezusa w monstrancji. Za nim idą ludzie. Wszyscy przystają przy ustawionych ołtarzach-przystrojonych tak jak w kościele kwiatami i zielonymi gałązkami.Przed Panem Jezusem dziewczynki sypią kwiatki a wszyscy śpiewają pieśni na Jego cześć .Niesione są też figury , obrazy i chorągwie.
 
4.Zobacz program Ziarno o uroczystości Bożego Ciała , które będziemy obchodzić w najbliższy CZWARTEK .(https://vod.tvp.pl/video/ziarno,boze-cialo,25147405)
 
5.Naucz się pieśni pt. ,, Idzie mój Pan'' aby uczcić spotkanie z Nim w uroczystość  Bożego  Ciała ( https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8)
 
6.Zrób dekorację okien ( zawieś obrazy święte , symbole -np .kielich eucharystyczny , kwiaty) na procesję Bożego Ciała .
 
7. Obejrzyj pochód z okna lub w internecie- ze swojej parafii.Możesz też już iść w procesji z rodziną.