zadanie dla dzieci uczęszczających na religię

Opublikowano: 2020-08-31 07:17, Numer artykułu: 27524
1.Historia  Karola Wojtyły widziana oczami dzieci z Programu TVP - Ziarno ( https://vod.tvp.pl/video/ziarno,w-domu-ojca-swietego,19827730)
 
2.Rodzinnym miastem Papieża P olaka były Wadowice . Oto pieśń pt. ,,Moje miasto Wadowice" https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w o tym ukochanym miejscu Karola Wojtyły.
 
3.Pieśń pt ,, Sutanna uboga " (https://www.youtube.com/watch?v=6MuHaphl8Vk)to utwór który ukazuje  kapłańską drogę Jana Pawła II z małej wiejskiej parafii aż do Stolicy św. Piotra.
 
4.Wszyscy Polacy podczas wizyt Papieża do kraju śpiewali Mu pieśń pt. ,,Barka" (https://www.youtube.com/watch?v=0qzLRlQFFQ4). Spróbuj się jej nauczyć.....
 
5.Wykonaj zadania związane z Papieżem Polakiemhttps://www.ekreda.pl//embed/4992075895406592
6.Jan Paweł  II to nasz Narodowy Skarb. Tak o Nim śpiewają Promyczki Dobra (https://www.youtube.com/watch?v=ZGwhd8jv2yQ)
 
7.Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie nt. Jana Pawła  II :
-dla dzieci konkurs plastyczny( dowolną techniką plastyczną ) nt. ,, Portret Polskiego  Papieża"
-dla całej rodziny konkurs fotograficzny pt. ,, Szlakiem podróży Jana Pawła  II - w kraju i za granicą" ( miejsca podróży - w Polsce np  tzw ,,Szlak papieski" , za granicą- kraje które odwiedził)
 
8.Jan Paweł II został bardzo szybko po swojej śmierci  nazwany ŚWIĘTYM ....Będąc w niebie , wspiera nas w różnych sytuacjach módlmy się do Niego i zapamiętajmy słowa które do nas kierował ( https://www.youtube.com/watch?v=OAmeqwhF8K0